Dịch vụ thanh toán trực tuyến qua Thẻ quốc tế (Visa/Master)

Dịch vụ Thẻ Quốc tế (Visa/Master)

Dịch vụ cho thuê phương tiện thanh toán thẻ quốc tế (Visa/Master…) làm phương tiện thu phí cho các sản phẩm, dịch vụ nội dung số và hàng hoá trên mobile và internet.

Kích hoạt

Chu kỳ thanh toán:

TrueMoney Pay cung cấp dịch vụ thanh toán qua Thẻ quốc tế với các chu kỳ thanh toán linh hoạt cho Merchant.

Vui lòng liên hệ với Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết: (+84) 964 22 26 28

  • Hỗ trợ nhiều loại thẻ quốc tế.

  • Hỗ trợ đối tác Chăm sóc khách hàng đầu cuối.

  • Tài liệu APIs đầu đủ, có code mẫu, kết nối dễ dàng.

  • Có hệ thống Sandbox test dịch vụ đơn giản và tiết kiệm.

  • Hệ thống Dashboard và phân tích thông minh.

  • Chính sách thanh toán linh hoạt và có thể điều chỉnh online.

  • Bảo mật tuyệt đối với Secure Sockets Layer (SSL, firewall và xác thực 2 lớp).

T+15
Chu kỳ thanh toán
Phí giao dịch Vui lòng liên hệ
Mệnh giá tối đa 5,000,000đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 20,000,000đ
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh Email/Phone
Tích hợp Miễn phí
T+2
Chu kỳ thanh toán
Phí giao dịch Vui lòng liên hệ
Mệnh giá tối đa 5,000,000đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 20,000,000đ
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh Email/Phone
Tích hợp Miễn phí
T+30
Chu kỳ thanh toán
Phí giao dịch Vui lòng liên hệ
Mệnh giá tối đa 5,000,000đ
Hạn mức thanh toán tối đa/ ngày 20,000,000đ
Dịch vụ CSKH 24/7
Hỗ trợ kỹ thuật APIs
Cảnh báo lỗi kênh Email/Phone
Tích hợp Miễn phí